DANI JABUKA 2013.

Članovi Udruge gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije  izložili su kreativne radove na tradicionalnoj izložbi pod nazivom “Dani jabuka 2013″.