TRIBINA STRATEGIJA ODLUČIVANJA – OTPUŠTANJA

Udruga gluhih i nagluhih osoba Grada Požege i Županije Požeško-slavonske u sklopu programa pod nazivom “Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva” kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih, partner na programu Grad Požega organizirala je tribinu pod nazivom Strategija odlučivanja – otpuštanja. Tribina je održana u suradnji sa Udrugom psihologa Zajednica uz prevođenje na hrvatski znakovni jezik.
???????????????????????????????
???????????????????????????????