TUMAČ HRVATSKOG ZNAKOVNOG JEZIKA GLUHIH

Udruga od 2008. godine provodi projekt Tumač hrvatskog znakovnog jezika gluhih- podrška u komunikaciji gluhim osobama kojeg financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade. Tumač HZJ je vjerni pratilac gluhoj osobi, interpretator njegovih misli i izričaja. Pratitelj i prevoditelj gluhoj i nagluhoj osobi u ustanovama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Centra za socijalnu skrbi, u primaranoj zdravstvenoj zaštiti, kod javnog bilježnika, pri legalizaciji nekretnina, na sudu i dr.

14794143_1106931029420452_727338359_n

IMG_5127

69515705_2189257701371675_1168150556695330816_n

70579094_2491229817624667_6613315102495997952_n