“OSTANIMO DIO ZAJEDNICE”

Udruga je u 2019. godini uspješno provela projekt pod nazivom “Ostanimo dio zajednice” koji financira Požeško-slavonska županija u ukupnom iznosu od 8.000,00 kn! Ciljevi projekta :- informirati , educirati roditelje djece oštećena sluha , te gluhe i nagluhe osobe, – doprinijeti razvoju socijalnih vještina i senzibilizirati širu čujuću okolinu za probleme gluhih i nagluhih osobai poboljšati kvalitetu života osoba oštećena sluha; – poboljšana suradnja s drugim organizacijama koje okupljaju osobe s invaliditetom; – osigurati neovisnost gluhih osoba u socijalnom kontaktu, komuniciranju, informiranju je kvalitetnija čime se postiže veća samostalnost i bolja kvaliteta života općenito;- informirati širu društvenu zajednicu o aktivnostima i problemima s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe.
Ovim projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: dio režijskih troškova Udruge, troškovi održavanja izborne skupštine udruge, dio troškova jednodnvenog izleta članstva, troškovi obilježavanja Međunarodnog tjedna gluhih , putni troškovi za provedbu projekta.