PROJEKT”SURADNJOM DO IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI GLUHIH I NAGLUHIH OSOBA”

Udruga je u 2019. godini uspješno provela projekt pod nazivom “Suradnjom do izjednačavanja mogućnosti gluhih i nagluhih osoba” koji financira Grad Požega s 10.000,00 kn odobrenih financijskih sredstava.
Cilj projekta: Okupljati osobe oštećena sluha , te roditelje djece i mladeži , koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost radi ostvarivanja i promicanja kvalitetnijeg života u zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.
Direktni korisnici su: članovi udruge, gluhe i nagluhe osobe.
Indireknti korisnici: članovi obitelji osoba oštećena sluha, šira društvena zajednica.
Ovim projektom su obuhvaćene sljedeće aktivnosti: dio režijskih troškova Udruge, organiziranje i provedba jednodnevnog izleta članstva Udruge u Daruvarske toplice, organiziranje i provedba 12. društveno-zabavne večeri za gluhe i nagluhe osobe pod nazivom “Zlatna tiha noć 2019.”, informiranje socijalno ugroženog članstva o načinima pri ostvarivanju prava; informiranje članstva o nabavci i popravcima slušnih pomagala i ostalih prava iz sustava Centra za socijalnu skrb, HZMO, HZZ i drugi; organiziranje članstva u radno-okupacijske programe- kreativne radionice, izložbe kreativnih radionica i dr.