Programi

2016. GODINA
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2016. – 2018.
“Asistent u pisanju projekata” Hrvatski zavod za zapošljavanje

2015. GODINA
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2013. – 2015.
PROJEKTI:
“Asistent gluhim i nagluhim osobama” – Hrvatski zavod za zapošljavanje

2014. GODINA
Programi:
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2013. – 2015.

“Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2011. – 2014.

2013. GODINA

Programi:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2013. – 2015.

“Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2011. – 2014.

2012. GODINA

Projekti:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo socijalne politike i mladih

“Vaša pošta za dobra djela”, Hrvatska Pošta

 

Program:

“Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog

društva”, Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2011.-2014.

 

2011. GODINA

Projekti:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Vaša pošta za dobra djela”, Hrvatska Pošta

 

Program:

“Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog

društva”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 2011.-2014.

 

2010. GODINA

“Osnovna djelatnost rada Udruge”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Projekti:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Približimo se svijetu tišine”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Računalnom edukacijom do lakše dostupnosti informacijama”,

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

 

2009. GODINA

“Osnovna djelatnost rada Udruge”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

“Interventna pomoć – osnovna djelatnost”, Ministarstvo zdravstva i socijalne

skrbi, jednokratna potpora

Projekti:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Približimo se svijetu tišine”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Računalnom edukacijom do lakše dostupnosti informacijama”,

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

“Ljetovanje djece oštećena sluha, Baška”, Grad Požega

 

2008. GODINA

“Osnovna djelatnost rada Udruge”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

“Interventna pomoć – osnovna djelatnost”, Ministarstvo zdravstva i socijalne

skrbi, jednokratna potpora

Projekti:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Približimo se svijetu tišine”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Omogućimo djeci oštećena sluha kvalitetan razvoj sluha i govora”,

Humanitarna udruga RTL pomaže djeci

 

2007. GODINA

“Osnovna djelatnost rada Udruge”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi