Programi

2019.
Programi:
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2019. – 2021.;
ciljevi programa: 1. organizirana pomoć u prevladavanju komunikaijskih barijera trajnim zapošljavanjem kvalificiranog tumača i prevoditelja koji bi svojim stručnim znanjem bio na usluzi svojim specifičnim znanjem u mnogim životnim situacijama gluhoj osobi (članu udruge);2. sve veća prisutnost gluhih osoba u različitim životnim aktivnostima i društveno-socijalnim događanjima; 3. dostupnost informacija u oba smjera- sukladno potrebama i mogućnostima gluhe osobe; 4. neovisnost u socijalnom kontaktu; 4. izjednačavanje gluhih osoba u svim životnim situacijama s ostalim članovima društva kroz prevladavanje komunikacijskih barijera. Korisnici programa su: gluhe i teško nagluhe osobe u dobi od 18-65. godina starosti.

Projekti:
“Tumač nije too much” – Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom 2017. – 2019.
ciljevi programa: 1. organizirana pomoć u prevladavanju komunikaijskih barijera trajnim zapošljavanjem kvalificiranog tumača i prevoditelja koji bi svojim stručnim znanjem bio na usluzi svojim specifičnim znanjem u mnogim životnim situacijama gluhoj osobi (članu udruge);2. sve veća prisutnost gluhih osoba u različitim životnim aktivnostima i društveno-socijalnim događanjima; 3. dostupnost informacija u oba smjera- sukladno potrebama i mogućnostima gluhe osobe; 4. neovisnost u socijalnom kontaktu; 4. izjednačavanje gluhih osoba u svim životnim situacijama s ostalim članovima društva kroz prevladavanje komunikacijskih barijera. Korisnici programa su: gluhe i teško nagluhe osobe u dobi od 18-65. godina starosti.
Putuem ovog projekta zaposlen je 1 educirani tumač hrvatskog znakovnog jezika gluhih i voditelj projekta.
Ostanimo dio zajednice”- Požeško-slavonska županija;
ciljevi projekta :- informirati , educirati roditelje djece oštećena sluha , te gluhe i nagluhe osobe, – doprinijeti razvoju socijalnih vještina i senzibilizirati širu čujuću okolinu za probleme gluhih i nagluhih osobai poboljšati kvalitetu života osoba oštećena sluha; – poboljšana suradnja s drugim organizacijama koje okupljaju osobe s invaliditetom; – osigurati neovisnost gluhih osoba u socijalnom kontaktu, komuniciranju, informiranju je kvalitetnija čime se postiže veća samostalnost i bolja kvaliteta života općenito;- informirati širu društvenu zajednicu o aktivnostima i problemima s kojima se susreću gluhe i nagluhe osobe.

“Suradnjom do izjednačavanja mogućnosti gluhih i nagluhih osoba” – Grad Požega
cilj projekta: Okupljati osobe oštećena sluha , te roditelje djece i mladeži , koja nemaju ili imaju ograničenu radnu sposobnost radi ostvarivanja i promicanja kvalitetnijeg života u zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.
Direktni korisnici su: članovi udruge, gluhe i nagluhe osobe.
Indireknti korisnici: članovi obitelji osoba oštećena sluha, šira društvena zajednica.
2018. GODINA
Programi:
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2016. – 2018.

Projekti:
“Tumač nije too much” – Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom 2017. – 2019.
“Integracija osoba oštećena sluha u ćujuću okolinu” – Požeško-slavonska žuapanija
“Integracija gluhih i nagluhih osoba u čujuću okolinu” – Grad Požega

2017. GODINA
PROGRAMI:
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2016. – 2018.
“Tumač nije too much” – Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom 2017. – 2019.
PROJEKTI:
“Integracija gluhih i nagluhih osoba u čujuću okolinu” – Grad Požega
“Edukacijama do stjecanja novih znanja” – Požeško-slavonska županija
“Integracija gluhih i nagluhih osoba u čujuću okolinu”- Općina Brestovac

2016. GODINA
PROGRAMI:
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2016. – 2018.
PROJEKTI:
“Asistent u pisanju projekata” Hrvatski zavod za zapošljavanje
“Gluhe i nagluhe osobe u zajednici” -Požeško-slavonska županija
“Gluhe i nagluhe osobe 60. godina s vama” – Požeško-slavonska županija

2015. GODINA
PROGRAM:
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2013. – 2015.
PROJEKTI:
“Asistent gluhim i nagluhim osobama” – Hrvatski zavod za zapošljavanje
“Unapređenje kvalitete života osoba oštećena sluha” – Požeško-slavonska županija

2014. GODINA
PROGRAMI:
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2013. – 2015.

“Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2011. – 2014.

2013. GODINA

PROGRAMI:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika – podrška u komunikaciji gluhim osobama” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2013. – 2015.

“Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva” – Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2011. – 2014.

2012. GODINA

Projekti:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo socijalne politike i mladih

PROJEKT:

“Vaša pošta za dobra djela”, Hrvatska Pošta

 

PROGRAM:

“Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog

društva”, Ministarstvo socijalne politike i mladih, 2011.-2014.
“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti, 2013.-2015.

 

2011. GODINA

Projekti:

“Vaša pošta za dobra djela”, Hrvatska Pošta

 

Program:

“Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog

društva”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi 2011.-2014.

 

2010. GODINA

“Osnovna djelatnost rada Udruge”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

PROJEKTI:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Približimo se svijetu tišine”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Računalnom edukacijom do lakše dostupnosti informacijama”,

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

 

2009. GODINA

“Osnovna djelatnost rada Udruge”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

“Interventna pomoć – osnovna djelatnost”, Ministarstvo zdravstva i socijalne

skrbi, jednokratna potpora

PROJEKTI:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Približimo se svijetu tišine”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Računalnom edukacijom do lakše dostupnosti informacijama”,

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

“Ljetovanje djece oštećena sluha, Baška”, Grad Požega

 

2008. GODINA

“Osnovna djelatnost rada Udruge”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

“Interventna pomoć – osnovna djelatnost”, Ministarstvo zdravstva i socijalne

skrbi, jednokratna potpora

PROJEKTI:

“Tumač hrvatskog znakovnog jezika”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Približimo se svijetu tišine”, Ministarstvo obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

“Omogućimo djeci oštećena sluha kvalitetan razvoj sluha i govora”,

Humanitarna udruga RTL pomaže djeci

 

2007. GODINA

“Osnovna djelatnost rada Udruge”, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi